Zaburzenia schizoafektywne są typowe dla dwóch jednostek chorobowych – schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych. Przyczyny występowania […]