Zespół Aspergera jest klasyfikowane jako jedna z lżejszych odmian autyzmu wczesnodziecięcego. Jej przebieg jest łagodniejszy, […]