Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych – od stycznia 2024 roku.

Już od 1 stycznia 2024 roku w życie mają wejść przepisy, które umożliwią osobom niepełnosprawnym otrzymywać nowe świadczenie pieniężne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie odpowiedzialne za wypłatę tego zasiłku. Na celu ma ono wsparcie osób z niepełnosprawnością. Jednak nie jest to takie banalne, jakby się wydawało, o tym już w poniższym artykule.

Dla kogo jest świadczenie wspierające?

Nowe świadczenie pieniężne będą mogły uzyskać osoby, które spełnią poniższe kryteria:

 • Są osobami pełnoletnimi;
 • Zamieszkują na terenie Polski;
 • Posiadają decyzję o niepełnosprawności z wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

W jakiej wysokości można otrzymać świadczenie?

Wysokość nowego zasiłku wspierającego jest uzależnione od wysokości punktów przyznanych przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności. Jest ono w granicach 40-200 % obecnej renty socjalnej (na chwilę obecną w kwocie 1588,44 zł). Z początku ZUS przewiduje świadczenia w kwotach od ok. 630 zł do 3500 zł, uzależnione jest to poziomu zapotrzebowania.

 • 70-74 pkt – 40 % renty socjalnej (635 zł);
 • 74-79 pkt – 60 % renty socjalnej (953 zł);
 • 80-84 pkt – 80 % renty socjalnej (1270 zł);
 • 85-89 pkt – 120 % renty socjalnej (1906 zł);
 • 90-94 pkt – 180 % renty socjalnej (2859 zł);
 • 95-100 pkt – 220 % renty socjalnej (3495 zł);

Terminy składania wniosków będzie zależało również od ilości punktów przyznanej w decyzji WZON, ale również czy opiekunowi osoby niepełnosprawnej będzie przysługiwało to świadczenie.

Kiedy więc składać wnioski o zasiłek wspierający osoby niepełnosprawne?

Jest ustalony harmonogram składania papierów i wyznacza on 3 terminy:

 • Dla osób, które uzyskały od 70 do 77 punktów, mogą starać się o świadczenie od 2026 roku;
 • Dla osób, które uzyskały od 78 do 86 punktów, mogą starać się o świadczenie od 2025 roku;
 • Dla osób, które uzyskały od 87 do 100 punktów, mogą starać się o świadczenie od 2024 roku.

Jak więc widać, im więcej uzyskanych punktów tym szybsza możliwość ubiegania się o zasiłek. Warto jeszcze wspomnieć tutaj, że osoby, które podczas komisji uzyskały ponad 70 punktów, będą mogły starać się już w 2024 roku o zasiłek, pod warunkiem że opiekunowi osoby niepełnosprawnej po 31.12.2023 roku przysługuje prawo do zasiłków takich jak: pielęgnacyjnego, opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez dany organ w gminie.

Wnioski – co trzeba zrobić, aby uzyskać zasiłek wspierający?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wymagane jest złożenie dwóch wniosków uprawniających do otrzymania świadczenia dla osób niepełnosprawnych.

 1. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu ustalenia poziomu wparcia jakiego dana osoba potrzebuje. Jednak, aby ubiegać się o takie zaświadczenie trzeba mieć potwierdzenie niepełnosprawności:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności i jej stopniu, które zostało wydane przez zespoły do orzekania tych spraw;
 • Orzeczenie o niezdolności do pracy bądź niezdolności do samodzielnej egzystencji, które zostało wydane przez lekarzy ZUS;
 • Orzeczenie o inwalidztwie, które zostało przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia (wydanego przed wrześniem 1997 roku);

Decyzja będzie określała stopień wsparcia oraz taki sam okres, jaki został wskazany w orzeczeniu o niepełnosprawności, jednak nie dłuższy niż 7 lat. Dwóch specjalistów będzie odpowiedzialnych za wysokość punktów, tj. pedagog, pracownik socjalny czy doradca zawodowy.

 1. Drugim krokiem – jeśli otrzymaliśmy decyzję z WZON i się od niej nie odwołaliśmy możemy składać wniosek bezpośrednio do ZUS o wypłatę świadczenia.

Formy składania wniosków do ZUS mamy różne, w zależności od możliwości osoby składającej:

 • Poprzez bankowość elektroniczną;
 • Poprzez portal Emp@tia;
 • Oraz platformę ZUS PUE;

Jeśli dana osoba nie posiada profilu ZUS PUE, a złożyła wniosek przez bank bądź emp@tię ZUS automatycznie założy profil, korzystając z danych we wniosku. Wniosek do ZUS może zostać również złożony przez pełnomocnika.

Składając wniosek do ZUS nie musimy dołączać decyzji z WZON, ponieważ zostanie ona przesłana za pomocą Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN), który jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

Wypłata świadczenia wspierającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznane świadczenia wypłacać będzie na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Będzie wypłacane wraz z innymi świadczeniami. Warto wspomnieć, że otrzymywane wsparcie będzie niezależne od dochodu, będzie zwolnione z podatku dochodowego oraz również będzie zwolnione spod egzekucji komorniczej. Ten nowy zasiłek dla osób niepełnosprawnych co roku będzie podlegał waloryzacji tak jak emerytury i renty.

Pozycjonowanie stron internetowych Sieradz Korepetycje matematyka Sieradz Wirtualne wycieczki Artykuły na każdy temat