Hejt i dyskryminacja w szkole – problem XXl wieku

Coraz częściej słyszy się o nieodpowiednim zachowaniu na szkolnych korytarzach i w obrębie szkoły. Sytuacje te niszczą przyjazne środowisko oraz utrzymują długotrwałe konsekwencje. Jak radzić sobie z takim problemem, jak zapobiec hejtowi i dyskryminacji w szkołach?

Hejt – z czym mamy do czynienia?

Definiując hejt, napiszemy, że jest to zjawisko nienawiści. Każdy może stać się ofiarą hejtu, nie zależnie od statusu społecznego, narodowości czy odmiennym światopoglądzie. Każdy z nas jest narażony na falę nienawiści i dyskryminacji.

Do hejtu nie zaliczamy tylko obraźliwych słów/komentarzy, które obrażają daną osobę. To również zdjęcia, memy, czy filmiki. Hejt nie ma pozytywnych wartości, jedynie krzywdzi człowieka na, którego spada ta fala.

Jakie są konsekwencje hejtu?

Najbardziej odczuwać je będzie ofiara, która doświadcza hejtu ze strony innych. Przede wszystkim obniża się jej poczucie własnej wartości, wątpi we własne umiejętności. Osoby, które doświadczają hejtu, mają problemy nawet zdrowotne. W konsekwencji ofiara hejtu może cierpieć na bezsenność, mieć nerwicę, popaść w depresję, a nawet mieć myśli/próby samobójcze.

Dyskryminacja – co to za zjawisko?

Dyskryminacja to nic innego jak niesprawiedliwe traktowanie drugiego człowieka, który pochodzi z innej grupy społecznej, jest innej płci, rady, wyznania religijnego, orientacji seksualnej, a nawet niepełnosprawności. Sytuacje, które definiujemy dyskryminacją, to takie, w których drugi człowiek jest traktowany gorzej, jest ignorowany, inaczej oceniany, czy wykluczany ze środowiska szkolnego wśród rówieśników.

Z dyskryminacji do przemocy

Dyskryminacja to powszechne zjawisko wśród rówieśników. Zaczyna się od uprzedzenia, dzieci nie szanują drugiego dziecka, z powodu tego, że jest inny niż oni sami. Jeśli w porę nie ma odpowiedniej reakcji, problem się pogłębią i przechodzi z uprzedzenia do nienawiści, a stąd już do przemocy. Od zarodka do ogromnej skali problemu.

 • Zaczyna się od wyzwisk, braku akceptacji, szerzenia stereotypów, żartów, czy mowy nienawiści;
 • Dochodzi do izolacji, marginalizowania;
 • Jawna dyskryminacja – gorsze traktowania, wykluczanie ze środowiska;
 • Przemoc fizyczna – napaści, czy wandalizm;
 • Podżeganie do samobójstwa, usiłowanie zabójstwa

Jak rozpoznać, że doszło do hejtu czy dyskryminacji?

Jak już wyżej wspomniano, są to zjawiska negatywne, które dotykają mniej popularnych uczniów, którzy są wyśmiewani i obrażani z różnych powodów. Dzieci, które doświadczają tego typu przemocy, najprawdopodobniej będzie ukrywało ten fakt przed innymi. Najczęściej dzieje się tak ze strachu przed gorszymi konsekwencjami. Jak rozpoznać, że uczeń może tego doświadczać? Jeśli uczeń:

 • Odcina się od społeczności szkolnej, czy domowej;
 • Opuścił się w nauce;
 • Pozostaje na uboczu, nie sympatyzuje z rówieśnikami;
 • Opuszcza zajęcia szkolne;
 • Symuluje choroby – ból głowy, brzucha;
 • Jest bardziej emocjonalny, agresywny;

Objawy te powinny zasygnalizować dorosłym, że dzieje się coś i należy przyjrzeć się sytuacji.

Hejt i dyskryminacja – jak temu zaradzić, jakie kroki możemy podjąć?

Przede wszystkim należy to zgłosić osobą, które nauczają w palcówce. Osoby dorosłe, które zostały poinformowanie o hejcie i dyskryminacji, powinny podjąć kroki i rozwiązać problem, zanim rozprzestrzeni się na większą skalę.

Dodatkowo placówki edukacyjne powinny umocnić kompetencje społeczno – emocjonalne uczniów. Pokazanie im, w jaki sposób poradzić sobie ze stresem, jak budować zdrowe relacje z rówieśnikami i jak w zdrowy sposób wyrażać swoje emocje. Te działania powinny być skierowane nie tylko do ofiar, ale również i dla oprawców.

Najczęściej ofiarom hejtu doradza się, aby nie wchodziły w dyskusję z oprawcą. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że straci wtedy zainteresowanie. Nie jest to pewniak, ale najczęściej tak właśnie się dzieje. Oprawca, który widzi, że hejtowana osoba nie daje się, wciągnąć w oszczerstwa odpuszcza.

Ośrodki szkolno – wychowawcze powinny również pokazywać i nauczać wzajemnego szacunku i akceptacji innych. Nauczanie dzieci, czym jest życzliwość wobec drugiego człowieka oraz akceptowali inność. Wszystkie te działania prowadzą do bezpiecznego środowiska szkolnego.

Hejt i dyskryminacja – w pigułce

Najczęstszy problem w szkołach, który doprowadza do tragicznych skutków. Jeśli jesteś ofiarą hejtu, nie zwlekaj. Zgłoś się do pracownika ośrodka edukacyjnego. Walka z hejtem i dyskryminacją jest możliwa, jednak trudna. O tych dwóch zjawiskach należy mówić głośno, wiadomo, że ofiary często boją się, jednak trzymanie tego w sobie może dla nich skończyć się ogromnymi problemami psychicznymi, jak nie gorzej.

Osoby, które w ten sposób krzywdzą innych, nie są bezkarni. Mogą zostać oni oskarżeni o zniesławienie oraz zostać pozbawieni wolności. Należy pamiętać, że każdy podjęty krok w walce z hejtem i dyskryminacją ma znaczenie, oraz mogę przyczynić się do pozytywnych zmian wśród rówieśników. Placówki edukacyjne nie są tylko miejscem nauki, ale również miejscem, w którym kształtuje się społeczeństwo.

Żywienie kur niosek Pozycjonowanie stron internetowych Sieradz Korepetycje matematyka Sieradz Wirtualne wycieczki Artykuły na każdy temat