Odwiedź nas na facebook
Telefon +48 664 993 993

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomoc psychoterapeutyczna kierowana do dzieci opiera się na wspieraniu ich w lepszym rozumieniu swoich uczuć, potrzeb i sytuacji, które pojawiają się w dynamicznym procesie ich rozwoju. Psychoterapia odbywa się we współpracy z rodzicami. Dla najmłodszych (0-12 lat) oferujemy pomoc diagnostyczną. Psychoterapia możliwa jest po ukończeniu 12 roku życia.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa konsultacja osoby niepełnoletniej (przed ukończeniem 18 roku życia) odbywa się w obecności i za pisemną zgodą jej opiekuna prawnego. Prosimy o przygotowanie się do spotkania zabierając dokumenty (Dowód Osobisty lub, jeśli dotyczy, dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnoletnią). Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych konsultowane są na podstawie zgody wydanej przez sąd opiekuńczy.

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży pomocna jest dla:

  • Problemów wieku dojrzewania
  • Dzieci, których rodzice rozwodzą się
  • Trudności związanych z relacjami społecznymi (w rodzinie i szkole, wśród rówieśników)
  • Problemów związanych z lękiem (np.: fobia szkolna; napady paniki)
  • Zmagają się z zaburzeniami odżywiania (bulimia i anoreksja)
  • Problemów związanych z agresją i buntem (np.: wagary, odmowa uczenia się i chodzenia do szkoły, zachowania agresywne, wybuchy złości)
  • Trudności w nauce

Terapeuci

Agnieszka Pączkowska
Agnieszka
Pączkowska
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoliła się z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej na 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Centrum CBT w Warszawie, które jest podstawą do ubiegania się o certyfikat terapeutyczny. Jest w trakcie Całościowego 4-letniego szkolenia w psychoterapii systemowej w Krakowie. Ukończyła też roczny kurs szkoleniowy z zakresu psychoterapii systemowej prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!