Odwiedź nas na facebook
Telefon +48 664 993 993

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomoc psychoterapeutyczna kierowana do dzieci opiera się na wspieraniu ich w lepszym rozumieniu swoich uczuć, potrzeb i sytuacji, które pojawiają się w dynamicznym procesie ich rozwoju. Psychoterapia odbywa się we współpracy z rodzicami. Dla najmłodszych (0-12 lat) oferujemy pomoc diagnostyczną. Psychoterapia możliwa jest po ukończeniu 12 roku życia.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa konsultacja osoby niepełnoletniej (przed ukończeniem 18 roku życia) odbywa się w obecności i za pisemną zgodą jej opiekuna prawnego. Prosimy o przygotowanie się do spotkania zabierając dokumenty (Dowód Osobisty lub, jeśli dotyczy, dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnoletnią). Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych konsultowane są na podstawie zgody wydanej przez sąd opiekuńczy.

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży pomocna jest dla:

  • Problemów wieku dojrzewania
  • Dzieci, których rodzice rozwodzą się
  • Trudności związanych z relacjami społecznymi (w rodzinie i szkole, wśród rówieśników)
  • Problemów związanych z lękiem (np.: fobia szkolna; napady paniki)
  • Zmagają się z zaburzeniami odżywiania (bulimia i anoreksja)
  • Problemów związanych z agresją i buntem (np.: wagary, odmowa uczenia się i chodzenia do szkoły, zachowania agresywne, wybuchy złości)
  • Trudności w nauce

Terapeuci

Agnieszka Pączkowska
Agnieszka
Pączkowska
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoliła się z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej na 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Centrum CBT w Warszawie, które jest podstawą do ubiegania się o certyfikat terapeutyczny. Jest w trakcie Całościowego 4-letniego szkolenia w psychoterapii systemowej w Krakowie. Ukończyła też roczny kurs szkoleniowy z zakresu psychoterapii systemowej prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Ewelina Dębska
Ewelina
Dębska
Jest psychologiem i psychoterapeutką. Uzyskała dyplom magistra psychologii w Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością Personalitas Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie. Ukończyła kursy, szkolenia oraz zdobyła własne doświadczenie wprowadzające w teorię i praktykę indywidualnej i grupowej psychoterapii dorosłych w nurtach: poznawczo-behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem terapii schematu oraz w terapii Gestalt. Ukończyła również kursy pozwalające na prowadzenie muzykoterapii, terapii Ruchem Rozwijającym Weroniki Sherborne, treningów umiejętności społecznych. Realizuje aktualnie całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada dodatkowe uprawnienia pedagogiczne do pracy psychologicznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, jest nauczycielem mianowanym.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!