Odwiedź nas na facebook
Telefon +48 22 490 40 66
Karolina
Makowiecka
psychoterapeuta

Krótkie bio

Ukończyła psychologię kliniczną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Obecnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w całościowym, 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zajmuje się

Od 5 lat pracuje z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przez trzy lata pracowała dla irlandzkiej organizacji Sunbeam House Service, gdzie pracowała z osobami niepełnosprawnymi. Od 2011 roku wspiera beneficjentów projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Prowadzi tam warsztaty z umiejętności społeczno – zawodowych, grupy wsparcia oraz konsultacje indywidualne dla osób objętych projektem oraz ich rodzin.

Doświadczenie zawodowe

Zawodowo interesuje się rozwojem psychoseksualnym człowieka, zaburzeniami identyfikacji i roli płciowej a także dysfunkcjami seksualnymi. W Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Statek Psychologia pracuje jako seksuolog stażysta.

Charakterystyka pracy

Bliskie jest jej podejście humanistyczne, w którym silny nacisk kładzie się na podmiotowość osoby, jej dążenie do samorealizacji. W postawie terapeuty najbardziej ceni szacunek i akceptację oraz dążenie do jak najpełniejszego zrozumienia klienta.