Odwiedź nas na facebook
Telefon +48 664 993 993
Naszą główną metodą pracy jest psychoterapia. Psychoterapia, w naszym rozumieniu, służy do odnalezienia w sobie zasobów, służących do kierowania życiem w optymalny dla siebie sposób. Psychoterapia jest więc przestrzenią, stworzoną w relacji między terapeutą a pacjentem, w której pacjent może zająć się tymi zagadnieniami z jego życia, które są ważne i podstawowe, ale często trudne i ukryte.

 

Takimi zagadnieniami są jego wspomnienia, uczucia, przekonania, dążenia i sposoby interpretowania świata oraz reakcje na świat. Konfrontacja z własnymi, utartymi schematami zachowania i odczuwania oraz ich zrozumienie może pozwolić Ci zmienić je na inne – bardziej dojrzałe i Twoje własne. Terapeuta jest osobą, która pełni rolę punktu odniesienia, obiektu zewnętrznego, który z szacunkiem, ciekawością i wsparciem towarzyszy w tym procesie, ale również oferuje wiedzę i doświadczenie potrzebne do zrozumienia złożoności Twojej sytuacji w wymiarze społecznym, emocjonalnym i egzystencjalnym. Terapeuta jest też drugim człowiekiem, i w tym rozumieniu, narzędziem psychoterapeutycznym, a sama relacja psychoterapeutyczna jest dynamicznym i nieocenionym źródłem informacji oraz zmiany.

Kierujemy się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest nam też szczególnie bliskie myślenie o etyce zawodowej zawarte w Kodeksie Etycznym psychoterapeutów analitycznych.

 

1. Zasady psychoterapii

W trakcie konsultacji (od jednego do trzech pierwszych spotkań) psychoterapeuta umawia się z pacjentem, co do zasad, na jakich będzie opierała się ich współpraca. Oprócz określenia klarownego celu pracy, ustalane są dni i godziny regularnych spotkań i zasady ich ewentualnego odwoływania. Dopiero po upewnieniu się przez obie strony, że zasady współpracy są jasne i akceptowane rozpoczyna się psychoterapię.
ico_1

2. Cel

Cel psychoterapii zależny jest od zmiany, której pacjent pragnie w swoim życiu. Należy określić jakie są psychologiczne przeszkody stojące na drodze do celu i jak psychoterapia może pomóc w ich usunięciu.
ico_2

3. Zasady dotyczące spotkań

Określenie częstotliwości spotkań – zwykle 1 do 2 razy w tygodniu. Ustalenie stałego dnia i godziny spotkań. Jeśli to możliwe na danym etapie, to określenie również długości psychoterapii. Długość psychoterapii zależna jest od celu i problemu, z jakim przychodzi pacjent. Psychoterapia może być krótkoterminowa (do 15 spotkań) lub długoterminowa (do kilku lat).
ico_3

4. Poufność

Proces psychoterapeutyczny, treści wnoszone do gabinetu, a nawet sam fakt bycia w terapii objęte są tajemnicą zawodową. Terapeuta nie rozmawia o swoim kliencie z osobami trzecimi, nie odpowiada na pytania rodziny klienta, nie wyjawia nikomu faktu spotykania się z pacjentem o danym nazwisku. Zasada ta jest ważna i leży u podstaw zaufania do psychoterapeuty. Czasem zdarza się jednak, że terapeuta może potrzebować konsultacji na temat procesu terapeutycznego, który prowadzi. Wtedy może on i powinien przyjrzeć się procesowi wraz z superwizorem psychoterapii. O tym poniżej.
ico_4

5. Superwizja

Wszyscy psychoterapeuci Pracowni STATEK poddają swą pracę kliniczną stałej i systematycznej superwizji. Oznacza to, że regularnie uczęszczają na spotkania z psychoterapeutą posiadającym uprawnienia superwizora psychoterapii nadane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Spotkania te służą utrzymaniu wysokiej jakości pracy, pilnowaniu, aby osobiste reakcje psychoterapeuty na treści pojawiające się w trakcie terapii nie obciążały pacjenta ani procesu terapeutycznego. Na spotkaniach superwizyjnych omawiane są przypadki, ale dane pacjentów są chronione tak, aby niemożliwa była ich identyfikacja. Ponadto superwizor jest również zobowiązany do zachowania poufności. Nie wszystkie przypadki wymagają superwizji, ale może się zdarzyć, że psychoterapeuta zdecyduje się na bliższe przyjrzenie się procesowi Twojej psychoterapii z superwizorem. Jest to ważne przy utrzymaniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości psychoterapii.
ico_5

6. Zasady odwoływania spotkań

W naszej pracowni funkcjonują dwa podejścia do odwoływania spotkań. U części naszych psychoterapeutów obowiązuje zasada, że spotkanie można odwołać nie później niż 24 godziny przed sesją. Jeżeli jednak do sesji zostało mniej niż 24 godziny, a nie ma innego wyjścia niż odwołanie sesji, to takie spotkanie jest płatne 100% jego ceny bez względu na to, z jakiej przyczyny zostało odwołane. Druga część zespołu terapeutycznego pracuje wg zasady, że wszystkie sesje są płatne na zasadzie abonamentu. Z tej reguły wyłączone są wyjazdy wakacyjne, lub urlopowe 2 razy do roku oraz hospitalizacje. Według tej zasady, jeśli sesja nie może się odbyć z powodu nieobecności pacjenta, nadal jest płatna. Nawet, jeśli terapeuta zostanie powiadomiony o planowanej nieobecności z dużym wyprzedzeniem. Zasady odwoływania spotkań stanowią ważny element kontraktu terapeutycznego i zostaną omówione na pierwszych konsultacjach przed rozpoczęciem terapii.
ico_6

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!